Welcome to Bois Indochinois
Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Filters
Tìm kiếm

Grass

Phong trào là màu xanh lá cây. Chuyển động chức năng có nghĩa là rất nhiều hơn chỉ »mở và đóng«. Các thương hiệu GRASS là viết tắt của phát triển có tầm nhìn xa, chất lượng hàng đầu, độ chính xác kỹ thuật, thiết kế cấp tiến và bảo vệ gương mẫu của môi trường. GRASS đã xếp hạng trong số các nhà phát triển và nhà sản xuất của hệ thống chuyển động hàng đầu thế giới trong hơn sáu mươi năm. GRASS trượt và xoay quanh hệ thống, cũng như các hệ thống nắp và góc tủ, là những sản phẩm thương hiệu mang lại các đồ nội thất của các thương hiệu nội thất nổi tiếng và các nhà sản xuất nội độc quyền cho cuộc sống.