Welcome to Bois Indochinois
Bạn không có sản phẩm nào trong giỏ hàng
Filters
Tìm kiếm
RSS

Bài viết trên blog được dán thẻ "sản xuất thi công"

Nét mộc truyền thống với gỗ tự nhiên

Tôi về thăm xưởng mộc của công ty khi áp lực sản xuất tăng cao. Vẫn những con người ấy vẫn với cách thức thi công sản phẩm như vậy họ không thay đổi cách làm khi có yêu cầu nâng cao khối lượng sản xuất. Một giải pháp khác cần được triển khai chứ không phải việc thay đổi cách thức sản xuất sản phẩm.

Nét mộc truyền thống với gỗ tự nhiên
Kho gỗ tự nhiên Bois Indochinois

Kho gỗ tự nhiên của Bois Indochinois tại Hà Nội. Với nguồn cung cấp gỗ lớn nhất miền bắc. Bois có thể chủ động về chất lượng và giá thành nguyên liệu.

Kho gỗ tự nhiên Bois Indochinois